Regulamin sklepu internetowego  Flowtrecs

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Flowtrecs prowadzony jest przez firmę Neotech z siedzibą przy ulicy Gerarda 22 w Mierzynie, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Szczecin pod numerem HG/028996. Działalność ta jest skierowana do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą  i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem.
REGON: 810499640
NIP: 851-001-60-10

2. Zawartość sklepu internetowego  Flowtrecs stanowi ofertę w myśl kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

3. Oferta handlowa dotyczy produktów mających status "w magazynie".

4. Sklep korzysta na mocy stosownej umowy z bazy produktów dystrybutora, produkty opisane statusem „w magazynie” odnoszą się do zasobów dystrybutora.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.


II. Składanie zamówień


1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Flowtrecs wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty te wliczone są natomiast w kwotę pobrania.

2. Serwis Flowtrecs zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do Flowtrecs Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną

c. koszty transportu

d. sposób płatności

4. Serwis Flowtrecs w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

5. Mimo dołożenia wszelkich starań serwis Flowtrecs nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.


III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień


1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.

2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem Flowtrecs leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.


IV. Dostarczanie zamówionych produktów


1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Serwis Flowtrecs zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie 3 dni od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem czas ten może się wydłużyć, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero w chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Uwaga: stany magazynowe dotyczą ilości towaru w magazynie w Szczecinie.

2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

3. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis Flowtrecs zleca ich doręczanie firmie kurierskiej. Na życzenie Klienta możliwe jest też dostarczenie towaru innym spedytorem (np. Poczta Polska), stosowną informację należy podać w uwagach do zamówienia. Koszt takiej dostawy będzie określany indywidualnie.  Odbiór osobisty w sklepie – koszt transportu 0zł.


V. Płatności

1. Serwis Flowtrecs proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
- płatność gotówką w sklepie przy odbiorze towaru (brak dopłat) po uprzednim umówieniu sie po odbiór
- przedpłata przelewem na konto -   - w tytule przelewu należy podać numer zamówienia, zamówienie zostanie skierowane do realizacji po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.
- Paypal


VI. Gwarancja i rękojmia


1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez firmę.
Reklamacje rozpatrywane są przez naszych dostawców w terminie 14 dni roboczych jednak może się zdarzyć, że ze względu na sprowadzenie części od producenta czas naprawy wydłuży się do 30 dni.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać email na adres info@neotec.com.pl  z  informacją zawierającą:
1. Pełną nazwę produktu
2. Numer faktury zakupu
3. Numer zamówienia
4. Opis uszkodzenia

Reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.

Naprawiony towar zostanie wysłany na koszt Neotech  do Klienta. Do przesyłki należy dołączyć kopię Faktury zakupu oraz opis uszkodzenia, w przypadku braku tych dokumentów czas naprawy może ulec wydłużeniu.


2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


VII. Zwroty towarów


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, materiały eksploatacyjne itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt  na adres:
.

Sklep Flowtrecs w ciągu 2 dni od dnia otrzymania dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej,  Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.


VIII. Postanowienia końcowe


1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego Flowtrecs

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Serwis Flowtrecs zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Platforma ODR

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR.

ec.europa.eu/odr

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej NEOTECH . do kontaktów z klientami to: info@neotec.com.pl